Kommenteeri

Hea karjäärinõustamine

Käisid karjäärinõustaja juures. Kas said head teenust? Kuidas seda hinnata? 

Tänases võimalusterohkes töömaailmas on karjääriotsuste tegemine keerulisem, kui kunagi varem ja neid tuleb teha pidevalt.  Karjäärinõustaja saab siin olla abiks. Ta toetab inimesi karjääri kujundamise ja juhtimise oskuste arendamisel aidates suurendada teadlikkust iseendast, oma tugevustest, arengu- ja töövõimalustest, andes infot töömaailmast, aitab tõsta enesekindlust, püstitada eesmärke ning kavandada tegevusi nende saavutamiseks.

Miks mitte kasutada nõustaja abi? Kuidas aga ära tunda, kas said head abi?

 Karjäärinõustamist võib pidada heaks, kui toimus kõik alljärgnev:

1) Nõustaja tekitas Sinus turvalise ja hea tunde. Sa julgesid ennast avada ja Sulle tundus, et ta hoolib Sinust ja mõistab Sind. Ta oli lugupidav, toetav ja julgustav.

2) Te leppisite kokku kohtumise eesmärgi, millega täna siin ja praegu tegelema hakkate ning leppisite ka kokku, et ta ei räägi kellelegi kolmandale Sinu poolt räägitut.

3)  Ta kasutas professionaalseid meetodeid. Näiteks kasutasite asjakohaseid töölehti, ta lasi Sul rääkida lugusid, lugude baasilt selgus midagi, täitsite testi või küsimustikku, tegite loovharjutusi vms).

4) Ta oli sinuga kannatlik ja paindlik.

5) Õhkkond oli pingevaba.

6) Sa avastasid enda kohta midagi uut.

7) Sa said enda võimaluste kohta teada midagi uut sh vajalikku infot.

8) Sul suurenesid lootuse ja optimismi tunne.

9) Said konkreetse tegevuskava, kuidas oma eesmärgi poole liikuda.

10) Sa tead, kuidas edasi minna ja oled motiveeritum seda tegema.

 

Kõike seda tasub karjäärinõustamiselt oodata. Kui seda ei juhtunud, siis ei saa seda nõustamist paraku just heaks pidada. Siis leia endale tublim toetaja!

 

Lisa kommentaar

Email again: