Kommenteeri

Karjäärinõustamine igale töötajale

Kurb on näha igavlevat või stressis talenti. Kuidas teha nii, et iga inimese tugevused saaksid organisatsioonis rakendatud parimal moel  ja seeläbi eesmärgid täidetud ning  see kõik oleks tore tegemine? 

Karjäärinõustamise võimalustest organisatsioonis

Rõõmsam meel ja paremad töötulemused job craftingu abil   

Kes meist ei tahaks hommikul rõõmuga tööle minna ja õhtul töölt tulles tunda, et päev oli tore ja läks korda? Paraku seda ei juhtu just iga päev. On loomulik, et ette tuleb keerulisemaid ja lihtsamaid, igavamaid ja ärevamaid, kurvemaid ja rõõmsamaid päevi. Küll aga on tark tegu jälgida oma tundeid ja mõtteid, kui mitmel päeval nädalas tunned pigem tüdimust, igavust, nõutust, liigset pinget või suisa viha ja kui palju on rõõmu ja kordaminekuid. Oleks ju tore, kui rohkem oleks rahulolu tunnet?

Organisatsioonides personalitöötajad toetavad inimesi igapäevaselt nende karjääri arengul organisatsiooni sees viies läbi erinevaid tegevusi töötajate arendamiseks ja koolitamiseks. Karjäärinõustaja toetab inimesi karjääri kujundamise ja juhtimise oskuste arendamisel aidates suurendada teadlikkust iseendast, oma tugevustest, arenguvõimalustest, aitab tõsta enesekindlust, luua paremaid suhteid, püstitada eesmärke ning kavandada tegevusi nende saavutamiseks. Ehkki personalitöötajate ja karjäärinõustajate praktikad inimeste arendamisel on osaliselt kattuvad, on nende fookus erinev ja kohati tundub, et nende vahel on lõhe, mida oleks võimalik nutikalt ületada ja mõlemad praktikad kokku viies saavutada väga häid tulemusi personali arendamisel. Nõustaja lähtub eelkõige inimesest ja tema huvist, tugevustest ja arengusoovidest, personalitöötaja aga eelkõige organisatsiooni vajadustest ja eesmärkidest.

Parim personalijuhtimise praktika organisatsioonis võiks lähtuda mõlemast - nii inimese tugevustest ja arengusoovidest  kui ka  organisatsiooni vajadustest ja eesmärkidest. Olles õppinud nii personalijuhtimise alaseid tarkusi, kui ka töötanud 20 aastat karjäärinõustajana julgen ma väita, et nende kahe praktika kokku viimine aitab olulisel määral kaasa nii töötajate rahulolule, parematele töösuhetele ja töösooritusele kui sellest tulenevalt ka organisatsiooni tulemuslikkusele. Karjäärinõustamise abil on võimalik leida iga inimese individuaalsed tugevused, tõsta motivatsiooni ja leida parim viis tugevuste arendamiseks ja rakendamiseks organisatsiooni heaks. 

Üks tõhusamaid meetodeid selle elluviimiseks on job crafting. See on töö kohandamise meetod, kus inimene ise leiab üles need töölõigud ja suhted, mis vajavad muutust, et saaks paremini panustada organisatsiooni eesmärkide täitmisesse. Organisatsioonid on häid tulemusi saavutanud näiteks viies läbi arenguvestlusi job crafting meetodi abil.  See annab arenguvestlusele tõhusa ja lihtsa struktuuri, mis on inimesele hästi mõistetav ja ta ise ning tema töö selgemalt analüüsitav ning saadud teadmist on hiljem igapäevaselt oma töös lihtsam teadlikumalt rakendada.

Karjäärinõustamine on oma olemuselt lai ja sügav teema - see haarab inimese sisemaailma, isiksust, väärtushinnanguid, erinevaid elurolle, ühiskonna ja töömaailma erinevaid aspekte. Inimesed on erinevad, kultuurid on erinevad, organisatsioonid on erinevad, tööd on erinevad... ja lisaks veel kõik ju ka pidevalt muutub. Ka inimene loob ennast pidevalt, areneb ja muutub. Seetõttu ilmselt ei ole olemas mingit kindlat valemit, millest organisatsioon saaks lähtuda, kuidas karjäärinõustamist korraldada või läbi viia. Ideaalis võiks olla organisatsioonis talendijuhtimise ja -arendamise programm, mis käib käsikäes üldise strateegia, personalistrateegia ja koolituskavaga ning sinna on põimitud ka iga inimese individuaalne karjäärinõustamine. Paremaid tulemusi saavutada on võimalik juba ainuüksi sellega, kui inimesed saavad individuaalsel karjäärinõustamisel jälile oma peamistele takistustele ja suurimatele motivatsiooniallikatele. Kindlasti on sellel väga hea mõju ka vaimsele tervisele kuna stressiallikad ja lahendused saavad leitud.  

Karjäärinõustaja silmade läbi vaadatuna on kurb näha igavlevat või stressis talenti. Igas inimeses on talent. Vaja on see vaid leida, arendada, võimustada ja nutikalt rakendada.   Kõrvalmõjuna tekib organisatsioonis vabadusest ja vastutusest kantud töökultuur justkui iseenesest.

 Marju Põld, MA

karjaaripold.ee karjäärinõustaja ja koolitaja


Lisa kommentaar

Email again: