Kommenteeri

Töö analüüs, disain, kujundamine ja job crafting

Töö analüüs, disain, kujundamine ja job crafting ehk töö kohandamine  - mis need on ja mis neis erinevat-sarnast on? Selgus mõistetes - kui me räägime job craftingust ehk töö kohandamisest, siis millest täpsemalt me räägime? 

Personalijuhtimisest on teada ja tuntud mõisted „töö analüüs“ ja  „töö disain (kujundamine)„. Kui üks organisatsioon luuakse või muudetakse, siis mõeldakse läbi, mis on need tööd ja tegevused, mis tuleb ära teha, et organisatsiooni eesmärgid saaks täidetud. See on töö analüüs. Selle protsessi käigus kogutakse infot ja selgitatakse välja, mida töötajad peaksid tegema (teevad), töötajate omadused, mis võimaldavad neil teha seda, mida nad teevad, ja keskkonna omadused, milles nad seda teevad. Töö analüüs on suunatud  tööle ja ametikohale,  mitte konkreetsele inimesele/töötajale. Siit edasi järgneb töö disain ehk kujundamine. See on töökoha kujundamine. Suurepärane töödisain tagab, et kõik saavad töötada tõhusalt, ilma et oleksid liiga koormatud ja stressis. Töö disain on protsess, mille käigus otsustatakse töö sisu üle, võttes arvesse selle kohustusi ja vastutust, töö tegemisel kasutatavaid meetodeid, tehnikaid, süsteeme ja protseduure ning suhteid, mis peaksid eksisteerima. Kõik see saab olema kirjeldatud ametijuhendites. Edasi toimub värbamine, kus leitakse antud hetkel antud ametikohale kõige sobivam inimene. Nii saabubki sobiv uus inimene tööle. Värbamisel küll leitakse võimalik suurim sobivus inimese ja töö vahel, kuid see sobivus ei ole kunagi 100%. Mõnda aega töötades võib hakata inimene tundma, et siit-sealt töö nagu „pigistab“ , et ei saa ikkagi rakendada enda tugevusi täiel määral või ei saa toimida enda olemusega kooskõlas, miski tekitab liigset pinget või on hoopiski igavavõitu… vms.

Siit edasi ongi nutikas võimaldada inimestel endil kohandada enda tööd endale veelgi sobivamaks ehk teha job craftingut. See on tegevus, mida teeb inimene ise. (Tõsi, lihtsustatult räägitakse töö kujundamisest ehk disainist ülalt alla ja ka alt üles ja see alt üles kujundamine ongi Job crafting. See võib tekitada mõistetes segadust kuna reaalses elus käivad töö kujundamine ja job crafting käsikäes - inimene ise ütleb, mida saaks tema töös muuta ja ka juhtidel on mõtteid, mida muuta ja üritatakse leida parimaid lahendusi ja kompromisse). Job crafting ehk töö kohandamine on isiklike, praktiliste ja kognitiivsete muudatuste tegemine oma tööülesannetes või -suhetes, muutes nende ulatust. Seejuures suureneb inimene-töö vaheline sobivus (match), motivatsioon, pühendumus, paraneb töösooritus, alaneb stress. Inimene ise on enda kõige parem ekspert, inimene ise tunneb ennast kõige paremini, ta teab, mis teda motiveerib, mis stressi tekitab. Teadlikult ja selleks välja töötatud metoodika abil saab inimene jälile, kust liigne pinge tekib, stressiallikatele. Samuti sellele, millised minu peamised tugevused on rakendamata või kus ma saaksin toimida enesega rohkem kooskõlaliselt, et suureneks minu motivatsioon, pühendumus ja paraneks töötulemused. Selleks, et inimeste töörõõmu suurendada, ongi Karjääripõld OÜ arendanud job crafting metoodikat ning me tuleme seda teile rõõmuga tutvustama! 

Kokkuleppe selleks saame teha, kui kirjutad meile info@karjaaripold.ee  

Näeme koolitusel! :)

Lisa kommentaar

Email again: