Kommentaarid (10)

Kui hea job craftingu rakendaja Sa juba oled?

Mida rohkem saad allolevatele küsimustele vastata JAH, seda parem töö kohandaja ilmselt oled. Samuti võib anda nende küsimuste käsitlemine väärtuslikke mõtteid oma töö ümber craftimiseks.

Kas tead, mida Sinult tööl nõutakse?

Kas tunned enda tugevusi?

Kas saad oma tugevusi enda töös igapäevaselt rakendada?

Kas tunned enda isiksuseomadusi?

Kas Sinu isiksuseomadused toetavad Sinu töö tegemist?

Kas Sul on materjalid, vahendid, keskkond, et teha oma tööd hästi?

Kas Sul on võimalus tööl iga päev teha seda, mida teed kõige paremini?

Kas viimase 7 päeva jooksul oled saanud tunnustust, et teed tööd hästi?

Kas Sinu kaastöötajad hoolivad Sinust kui inimesest?

Kas keegi kaastöötajatest julgustab Sind Sinu arengus?

Kas tööl Sinu arvamus näib lugevat?

Kas Sinu organisatsiooni missioon/eesmärgid panevad Sind tundma, et Sinu töö on tähtis?

Kas Sinu kaastöötajad on pühendunud tegemaks head tööd?

Kas viimase kuue kuu jooksul keegi Sinu organisatsioonist on Sinuga rääkinud Sinu arengust?

Kas Sul on olnud võimalus viimase aasta jooksul oma töös areneda ja õppida?

Kas saad muuta enda tööülesandeid või nende tegemise viisi endale sobivamaks?

Kas saad muuta seda, kellega koos Sa midagi tööl teed?

Kas saad muuta töölõike, mis Sinu meelest ei ole produktiivsed?

Kas tead, millist väärtust maailmale lood?

Kas Sinu väärtushinnangud ja organisatsiooni väärtushinnangud ühtivad?

Kas oled pingutanud, et inimesi tööl mõista?

Kas oled loonud teadlikult tööl uusi suhteid või täiustanud neid?

Kas oled viimase 7 päeva jooksul kedagi tööl kiitnud või tunnustanud?

 

Kui eesolevate küsimuste puhul tekkis mõtteid, et midagi annaks oma tööga ette võtta, siis miks mitte omandada enda jaoks job crafting metoodika? Töö kohandamise metoodika õppimiseks pakub OÜ Karjääripõld spetsiaalseid koolitusi, mille käigus tekib selgem pilt oma töö hetkeolukorrast. Peale koolitust saab teha konkreetseid plaane, kuidas oma tööd paremini juhtida, oskuseid, isiksust ja motivatsiooni arendada, et paraneks töösooritus ja suureneks töörõõm. Omandatakse metoodika, mida alati saab kasutada nii enda olemasoleva töö analüüsil, kui ka uue töö leidmisel, aga ka tööstressi kuhjudes oma tegevuste juhtimisel abiks võtta.

Job craftingu metoodika on tööriist nagu näiteks ka pintsel, mille abil saad enda jaoks "maalida" enda töökoha omale meeldivamaks ja sobivamaks.  

 

Nutikat töö craftimist!


Lisa kommentaar

Email again:
Kommentaarid (10)
niYuDHFbJodx djIhHVnvTxubgM · 9. november 2019
VSmHBLeFynYKgQd HOkpNKnhbMiuzvtr · 9. november 2019
slXdLhUBiJgRH euzthYbkHZxcMmd · 31. detsember 2019
AHWPFiaCg ZSPAhUCac · 31. detsember 2019
xXsqDcBw rCRPBeojlxt · 25. veebruar 2020
NJZawOQUL AIFGQdnjCBZlDOJ · 25. veebruar 2020
swzCInTAGQXRab iyHXzgWk · 2. aprill 2020
mFoMePCgVz OisnkJMweorF · 2. aprill 2020
eyTjUtOZRx bCaPeQXJ · 29. juuli 2020
LdbKcPDJemwunEsZ umpwgDPNQjA · 29. juuli 2020