Kommentaarid (10)

Lugu sellest, kuidas suurendada ise igapäevaselt oma töörõõmu

Inimene ei ole robot ja ei saa olla vaid passiivne tööülesannete täitja või „mutrike“ suures masinavärgis nimega „organisatsioon“. Igaühel meist on oma mõtted, tunded, teadmised, oskused, võimed, vajadused, huvid ja eelistused. Vahel me väsime, tunneme tüdimust, igavust, ärevust või apaatiat, satume konfliktidesse, tajume liigset pinget või avastame, et tööd on liiga palju või hoopiski liiga vähe või me ei näe tehtava töö mõtet.

Mida ja kuidas saab ise ära teha, et töörõõmu oleks rohkem, tulemused paremad ja negatiivseid tundeid vähem? 

Vahel juhtub, et töökirg kaob ja midagi ei osata selles suhtes ette võtta, sest päris täpselt ei olegi selge, kuskohas on midagi valesti ja häirivat, samas olukord ei ole ka nii hull, et uut tööd otsida, kuid rahulolematus kasvab.

Job crafting on enda töö kohandamine iseendale sobivamaks. Sinu tänases töös võib olla ülesandeid ja hetki, mis Sul aeg-ajalt suunurgad allapoole viivad. Kui neid hetki saab päevas mitmeid võib mingi aja pärast tekkida soov töölt lahkuda ja uus töö leida.  Läbi töö kohandamise on võimalik Sinu olemasolevat tööd muuta selliseks tööks, mida Sa tõesti tahad teha!

Töötaja töökoht on tavapäraselt ülesehitatud töö analüüsi ja disaini protsessis, koondades ja grupeerides tööülesanded ühe ameti alla, väljendudes ametijuhendis ning eeldatakse, et seda tööd teeb üks inimene. Värbamisprotsessis selgitatakse välja sobivaim inimene. Paraku ei ole mitte kunagi võimalik leida inimest, kes sobib sellele ametikohale 100% . Küll aga on inimene ise enda parim tundja ning seetõttu saab vaid inimene ise kujundada oma töökoha endale veelgi sobivamaks ja motiveerivamaks. Inimesed kohandavad oma tööd nagunii ja seda pidevalt, kuid peamiselt alateadlikult selleks, et vähendada tajutud pinget või ebakõla iseenda ja töö vahel.  Mõistlik on, et inimesed teeksid seda teadlikult ja kindla meetodi järgi.

Job crafting tähendab töötaja enda poolt oma töös piiride nihutamist kas tööülesannetes    või suhetes, kas füüsiliselt või kognitiivselt: võttes ette rohkem või vähem ülesandeid, laiendades või vähendades nende kohaldamisala või muuta, kuidas neid tehakse. Suurendada või vähendada saab töö variatiivsust, leida uusi suundi, lähenemisi, võtta kasutusele tarkvara või seda muuta jms. Oma tööd analüüsitakse kolmest komponendist lähtuvalt - tööülesanded ja nende sobivus, suhted ning töö mõte. Job crafting ehk töö kohandamine on töö rikastamise ja kujundamise meetod. Seda juhib töötaja ise. See on oma töö analüüs, pilt sellest, kuidas inimene ise oma tööd mõistab, mis aitab kohandada tööülesandeid isiksusega sobivamaks ning rohkem tunnetada oma töö tähtsust ja tähendust. Analüüsi tulemusena tajutakse vähem pinget ja stressi ning suurenevad pühendumus, motivatsioon, tulemused ja tööga rahulolu. Juba aastal 1909 (Choosing a vocation, Parsons) leidis uuringutes kinnitust asjaolu, et mida parem on sobivus inimese ja töö vahel, seda suurema rõõmuga inimene oma tööd teeb, seejuures paranevad nii tööga rahulolu, motivatsioon, pühendumus, töösooritus ja ka töötulemused. Töö kohandamine annab töötamisse uut energiat ja suurendab sobivust töö ja töötaja vahel, mis võimaldab inimeste kompetentside maksimaalset ärakasutamist ja pidevat arengut.

Job craftingu abil on võimalik teha väikeseid kuid märkimisväärseid muudatusi enda ja töö parema sobivuse saavutamiseks. Tihti inimesed arvavad, et nende tööülesanded on nö „kivisse raiutud“. Kuid enamasti on meil tööl võimalik paindlikkus oma tööülesandeid muuta. Ükski tööandja ei taha tegelikult kaotada head töötajat ega soovi, et inimesed töötades läbi põleksid või teeksid oma tööd vastu tahtmist. Tööandja soov on, et inimesed panustaksid oma oskuste ja teadmistega maksimaalselt organisatsiooni eesmärkide täitmisesse ja teeksid seda rõõmuga. Siin tulebki job craftingu meetod appi. Meetodi rakendamise läbi saab näha oma tööd paindlikumalt, kui lihtsalt rangelt paigas tööülesannete listi (sh erinevaid töö osi, mida saab muuta). Nii saab töö ümber „voolida“ rohkem sobivaks inimese tugevustega, isiksusega, väärtustega, kirega, huvidega. Seejuures on ka võimalik muuta mõtteviisi, et keskenduda rohkem loodavale väärtusele ja töö tähendusele.

Töö kohandamise puhul on tegemist võimsa tööriistaga, mis võimaldab suurendada kontrollitunnet enda tööelu üle, samal ajal üllatades tööandjat üha paremate töötulemustega. Igas töös on võimalik midagi kohandada endale sobivamaks ja sellega võib algust teha praegu kohe!

Kuidas täpsemalt? 
Koolitustel ja ka individuaalsel karjäärinõustamisel saamegi sellest täpsemalt rääkida. 
Lepi aeg kokku kirjutades oma soovist e-mailile info@karjaaripold.ee 


Lisa kommentaar

Email again:
Kommentaarid (10)
NzZDSMeuidK DdhapujHmlJSs · 9. november 2019
LcMsYjEpQviFwKfu RmFusDMgZplk · 9. november 2019
HLiewQcpBEqG mcRfpONhB · 31. detsember 2019
cbeBLnufkRDqYSX OAQXkhMszUIa · 31. detsember 2019
stAZNcDPREzwnv KMAHZsFYvWEqVL · 25. veebruar 2020
fdntKRlvbqkAH aTynHqUDbG · 25. veebruar 2020
uwSHfOMEsVX MvHmCdrOIyhtKu · 2. aprill 2020
YSDHpjFurycMlV IRoUhskTfnBpL · 2. aprill 2020
WJUkuDYwHhZO CONcfVLyhZIzSD · 29. juuli 2020
DGbpyTYtuHjzmE ybNrYpSaJTURLoF · 29. juuli 2020